Dostawca serwisu

BMG Goworowski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
ul. Łużycka 9
81-537 Gdynia

KRS 0000480136 
NIP 586-228-49-89 
REGON 221967840 
Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł